Home

Welkom op onze site,

 

‘t Zorghuus heeft op 1 mei 2013 de eerste bewoners verwelkomd en is op dit moment volledig bewoond. Om de bewoners en de medewerkers een extra steuntje “in de rug” te geven, is de Stichting “Vrienden van ‘t Zorghuus“ opgericht. Deze stichting organiseert en coördineert inzet van vrijwilligers voor activiteiten in en rondom ’t Zorghuus. Ook voor sponsoring en bijdragen op materieel en financieel gebied spant de stichting zich in. Per 1 Januari 2016 heeft de stichting Vrienden van ’t Zorghuus de ANBI Status

Mensen die betrokken zijn bij ’t Zorghuus en zich kenbaar maken bij de zorgprofessional of bij de Stichting, wordt als vrijwilliger of vriend van geregistreerd. Vrijwilligers zijn mensen die met de bewoners activiteiten ondernemen, de zorg in en rondom ’t Zorghuus ondersteunen of bestuurlijke taken uitvoeren. Een vriend is iemand die ’t Zorghuus een warm hart toedraagt in welke vorm dan ook.

De bewoners zijn gesteld op (kortdurende) bezigheden zoals muziek beleven, wandelen, spelletjes spelen en handvaardigheid beoefenen. Natuurlijk is een kopje koffie drinken met de mensen ook zeer welkom. De mensen zijn blij met de extra aandacht die gegeven kan worden door de Vrienden van ’t Zorghuus. Dat maakt het verblijf in een zorginstelling aangenaam en het wordt door de bewoners zeer gewaardeerd. Vanuit de vrijwilligers vernemen we enthousiaste reacties. Uitgangspunt van de Vrienden is, dat mensen doen, wat zij zelf leuk vinden, of waar ze talent en passie voor hebben. Dit resulteert dan in waardevolle ervaringen.

De stichting brengt jaarlijks 3 maal een nieuwsblad uit,  “t Vriendennieuws. Hierin staan verhalen van en over vrijwilligers die betrokken zijn bij ’t Zorghuus. Dit blad ontvangt elke vriend en vrijwilliger en is te lezen bij verschillende openbare locaties en internet. Daarnaast vindt er drie keer per jaar een Vriendenavond plaats. Deze avond draagt vaak een thema gerelateerd aan de onderwerpen rondom de zorg.

Mocht u interesse hebben om vriend of vrijwilliger te worden, kunt u meer informatie krijgen bij het bestuur van de Vrienden van’t Zorghuus.

Karin van Dijck

Annemarie Koonings

Sieb Nijssen

Ingrid Bovee (secretariaat@vriendenvanzorghuus.nl)

Een aanmeldformulier vindt u in ’t Zorghuus of stuur een mail naar secretariaat@vriendenvanzorghuus.nl.

Ook kunt u informeren bij de zorgprofessionals werkzaam in ’t Zorghuus.
Mensen die zich aanmelden krijgen de gelegenheid om eerst de sfeer te komen proeven in ‘t Zorghuus. Bevalt de sfeer dan kunt u samen met de zorgprofessional uw bijdrage binnen ‘t Zorghuus bespreken.

Enkele mogelijkheden in vrijwilligerswerk zijn:

  • Wandelen of fietsen met bewoners (individueel of in groepen)
  • Helpen boodschappen doen en koken (ook voor ontbijt)
  • Rijden van bewoners
  • Onderhoud tuin of het doen van klusjes
  • Samenstellen Vriendennieuws

Zit er niets voor u bij, maar heeft u wel belangstelling: schroom niet uw talenten en interesses aan
te geven, dit biedt weer mogelijkheden voor alle bewoners van ‘t Zorghuus!

Een financiële donatie kunt u doen op rekeningnummer:

NL34 RABO 0177 0980 66 t.n.v. Vrienden van ‘t Zorghuus.

Alvast bedankt!

Comments are closed.