Donateur van ’t Zorghuus

Donateur
Mocht u donateur worden van ’t Zorghuus, willen we u bij voorbaat danken voor uw bijdrage!
Uw bijdrage komt ten goede aan extra mogelijkheden voor de bewoners van ’t Zorghuus.

Per 1 januari hebben wij ook de ANBI status.


U kunt een willekeurig bedrag overmaken op:
NL34 RABO 0177 0980 66 ┬át.n.v. Vrienden van ’t Zorghuus.

Voor meer informatie over het Donateurschap kunt u terecht bij Sieb Nijssen
of u stuurt een e-mail aan secretariaat@vriendenvanzorghuus.nl

Meer informatie zoals het Jaarplan, financieel overzicht vind u op de pagina overige informatie of klik Hier

Alvast bedankt!

Comments are closed.